ανασκολοπίζω


ανασκολοπίζω
ανασκολοπίζω, ανασκολόπισα βλ. πίν. 33

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀνασκολοπίζω — fix on a pole pres subj act 1st sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres ind act 1st sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres subj act 1st sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ανασκολοπίζω — (Α ἀνασκολοπίζω) [σκολοπίζω] διαπερνώ με μακρύ ξύλο, παλουκώνω …   Dictionary of Greek

  • ανασκολοπίζω — ισα, ίστηκα, ανασκολοπισμένος, παλουκώνω: Μερικοί από τους αγίους που μαρτύρησαν ανασκολοπίστηκαν …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀνασκολοπιζομένων — ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres part mp fem gen pl ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres part mp masc/neut gen pl ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres part mp fem gen pl ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκολοπιζόμενον — ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres part mp masc acc sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres part mp neut nom/voc/acc sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres part mp masc acc sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκολοπισθησόμενον — ἀνασκολοπίζω fix on a pole fut part pass masc acc sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole fut part pass neut nom/voc/acc sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole fut part pass masc acc sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole fut part pass neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκολοπισθέντα — ἀνασκολοπίζω fix on a pole aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀνασκολοπίζω fix on a pole aor part pass masc acc sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀνασκολοπίζω fix on a pole aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκολοπίζει — ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres ind mp 2nd sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres ind act 3rd sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres ind mp 2nd sg ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκολοπίζουσι — ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκολοπίζουσιν — ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀνασκολοπίζω fix on a pole pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)